För den som vill bygga sin egen reglercentral till solfångaren eller  för andra reglerändamål

i icke kommersiellt syfte,  står det  fritt använda nedanstående lösning.

Skicka gärna ett mail och berätta hur det gått om du använder den.

Håll till godo.

kent@snibe.se

 

Byggbeskrivning på elektronisk differenstermostat

för solfångare och andra reglerändamål.

 

FUNKTION
FÖRSTÄRKAREN I REGULATORN JÄMFÖR VÄRDET I DE TVÅ TEMPERATURGIVARNA G1 OCH G2,
G1 MONTERAD I SOLFÅNGAREN OCH G2 I BOTTEN PÅ TANKEN, NÄR G1 ÄR > G2 GÅR PUMPEN,
NÄR G1 ÄR LIKA ELLER MINDRE ÄN G2 STÅR PUMPEN STILLA.
DIFFERENSTEMPERATUR OCH FRÅNSLAGSTEMPERATUR GÅR ATT JUSTERA.
MÖJLIGHET ATT ANSLUTA DRIFTIDSRÄKNARE, EXT 12V.UTGÅNG.

DET  FINNS OCKSÅ. BRYTANDE 220V. UTÅNG VID BEHOV.
MAN KAN DÅ ÄVEN STYRA REGLERMOTORER.MM.

KONSTRUKTIONEN ÄR ROBUST OCH BEBRÖVAD I MÅNGA HUNDRATALS SOLFÅNGARANLÄGGNINGAR OCH HAR GENOM SIN ENKELHET VISAT SIG VARA MYCKET DRIFTSÄKER

 

DATA
DRIVSPÄNNING: 220V
PUMPSPÄNNING : 220V
STANDBYFÖRBRUKNING : c:a 5W
REGLEROMRÅDE DIFF. 3-12C
STORLEK LÅDA 150x110x75mm
SÄKRINGAR:
PUMP 1A
ELEKTRONIK 250mA

 

Principschema

 

KOMPONENTFÖRTECKNING.
ANTAL ENHET ART.NR HOS ELFA AB. BENÄMNING

1

ST 50-590-92 LÅDA TRANSPARENT LOCK.

0,06

LÄNGD. 55-063-32 KRYMPSLANG.3.2MM KYNAR

0,06

LÄNGD. 55-063-57 KRYMPSLANG.6.3MM KYNAR

1

M. 55-565-19 SLIK. GIVARKABEL

2

ST 48-359-30 KOPPLINGSBOX ANLUTNING AV GIVARE

1

ST 48-375-22 KOPPLINGSPLINT

1

ST 48-375-63 KOPPLINGSPLINT

0,1

FÖRP. 33-104-97 SÄKR.250mA

0,1

FÖRP. 33-105-54 SÄKR.1A

2

ST 33-150-17 SÄKR.HÅLL.

2

ST 33-150-25 SKYDDSKÅPA

1

ST 35-356-06 MINISTRÖMST.

1

ST 65-803-77 HÖGSP.KOND.1NF/3KV

1

ST 64-370-65 TRIMP.10K CERM.

1

ST 64-371-31 TRIMP.2.5M CERM

2

ST 73-081-17 KTY 81/120 SENSOR

2

ST. 55-019-78 FÖRSKR. PG13,5

2

ST. 55-019-45 FÖRSKR.PG7

2

ST 55-020-18 KONTRAM pg7.

2

ST. 55-020-42 KONTRAM pg13,5

1

ST. 37-061-16 RELÄ 12V STÅ

1

ST. 75-039-64 LYSD. GRÖN 5MM

1

ST. 71-002-09 Transistor 2N1893.

1

ST. 73-010-88 IC KRETS

1

ST. 73-091-15 SP.REG 78L05

1

ST. 70-053-66 BZX55/C4V3

1

ST. 65-230-05 MKT 100NF/160V

1

ST. 67-009-00 220uF/25V RAD.

2

ST. 67-008-27 22uF/35V RAD

1

ST. 67-013-12 1uF/50V RAD

1

ST. 60-104-90 1k 5% 1/4w

1

ST. 60-106-15 10k 5% 1/4w

2

ST. 60-105-81 5k6 5% 1/4w

1

ST. 60-107-71 220k 5% 1/4w

1

ST. 60-104-58 470R 5% 1/4w

2

ST. 70-003-75 DIOD 1N4001

1

ST. 70-005-57 DIOD 1N4148
ST. LOD
1 ST 56-161-72 trafo 2x9v 4,5 va
    (fila av sidorna)    

 

Mönsterkortlayout.

10 cm emellan vinkelhakarna i hörnen.

Använd "spara bild som" och skriv ut med ex. Photoshop

på tranparent film.

 

 

Komponentplacering

"använd spara bild som" och skriv ut med ex. Photoshop.

Det ser lite risigt ut på sidan här men det blir bra i bildbehandlingsprogrammet

 

 

KOMPONENTER

1 LÅDA MED GENOMFÖRINGAR OCH SKRUVAR TILL LOCKET.

1 KRETSKORTKONTAKT 8 POL

4 SKRUV FÖR MONTERING AV KORTET M3x16+mutter

1 KRETSKORTKONTAKT 4 POL.

2 GIVARKABLAR 25 CM

2 SÄKRING,HÅLLARE,SKYDDSK.

2 KRYMPHYLSOR 6,4 MM

4 KRYMPHYLSOR 3,2 MM

2 SKARVDON 1 MÖNSTERKORT

2 GIVARE kty 81-120

1 M. LOD 1 SPÄNNINGSREULATOR 78L06

1 TRANSFORMATOR

1 IC 741

1 RELÄ

1 TRANSISTOR 2N1893

1 MINIVIPPOMKOPPLARE

1 ZENERDIOD 4,3V

1 LYSDIOD

1 SWITCHDIOD 1N4148

2 DIOD 1N4001

1 KERAMISK HÖGSP.1nF/3kV

1 ELEKTROLYTKONDENSATOR 220uF/35V

1 POLYETER KOND 100nF/160V

2 ELEKTROLYTKONDESATOR 22uF/35V

2 TRIMPOT 10K,2,5M

1 ELEKTROLYTKONDENSATOR 1uF/50V 6 MOTSTÅND 1/4W

 

VERKTYG OCH ANNAT SOM BEHÖVS

* LÖDKOLV (PENNA) MAX 50 W

* LITEN SIDAVBITARE

* LITEN SKRUVMEJSEL,TRIMMEJSEL

* ELDDON

* BORR: 3,2mm,12mm , BROTSCH EL. HÅLSKÄR 22MM

* APPARATKABEL MED LÖSA KABLAR I ENA ÄNDAN FÖR PROVNING

* (OHMMETER FÖR GIVARKONTROLL)

 

LÖDNING

* VÄRM BÅDE BENET OCH LÖDSTÄLLET C:A 5SEK.

* TILLFÖR "LAGOM" MED LOD.

* TA BORT LÖDKOLVEN.

* HÅLL STILLA NÅGRA SEKUNDER SÅ ATT LODET FÅR STELNA UTAN

          ATT RUBBAS,LÖDNINGEN SKALL DÅ BLI BLANK OCH FIN.

* OM DEN BLIR GRÅGRUMMLIG HAR MAN VÄRMT FÖR MYCKET OCH DÅ GÖR MAN OM MED MER LOD.

* KLIPP AV BENET OVANFÖR LÖDNINGEN.

 

 

image2.gif (4083 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

BYGGBESKRIVNING

 

1 BÖRJA MED ATT IDENTIFIERA ALLA KOMPONENTER ENLIGT INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. STUDERA FÄRGKODEN FÖR MOTSTÅND SAMT KOMPONENTPLACERINGEN. ANVÄND BRA ARBETSBELYSNING DET KAN ANNARS VARA SVÅRT ATT URSKILJA FÄRGERNA PÅ MOTSTÅNDEN

2 MONTERA MOTSTÅNDEN R1-R6 ,TRYCK NER DEM ÄNDA INTILL KORTETl , LÖD OCH KLIPP AV OVANFÖR LÖDNINGEN.

3 MONTERA KONDENSATORERNA C1-C6 OBSERVERA POLARITETEN PÅ C1,C4,C5,C6 SOM ÄR ELEKTROLYTKONDENSATORER OCH MÅSTE VÄNDAS RÄTT!

MINUSSIDAN PÅ DESSA ÄR MARKERADE MED FLERA TJOCKA MINUSTECKEN, SE BILD.

C2 ÄR VANLIGTVIS MÄRKT "1K160Y", C3 ÄR VANLIGTVIS MÄRKT "102M3KV",

4 MONTERA TRIMPOTENTIOMETRARNA P1 OCH P2 , P1 MÄRKT 2M5, P2 MÄRKT 10k

5 MONTERA DIODERNA D1,D2 LIGGANDE MED RINGEN MOT STORA C1,DESSA MÅSTE VÄNDAS RÄTT ANNARS KAN VISSA KOMPONENTER FÖRSTÖRAS ,SE BILD:DIOD.

6 MONTERA SPÄNNINGSREGULATORN 78L05 MED DEN PLATTA SIDAN MOT KRETSKORTETS KANT.

7 MONTERA TRANSISTORN 2N1893 MED FLÄRPEN MOT "STORA C1".

8 MONTERA IC-KRETSEN ÅT RÄTT HÅLL MED HALVCIRKELN ELLER RINGEN MOT R6.

9 MONTERA KOPPLINGSPLINTARNA.

10 MONTERA TRANSFORMATORN,RELÄET,SÄKRINGSHÅLLARNA,OMKOPPLAREN,

11 LYSDIODEN MONTERAS MED DET LÅNGA BENET I "A" OCH DET KORTA I "K" ENL. BILD.

KATODEN (K) MARKERAS ÄVEN MED EN PLATT KANT PÅ LYSDIODEN .

12 DÅ VAR DET DAGS ATT BYGGA GIVARNA!

BÖRJA MED ATT DRA ISÄR LEDARNA C:A 5CM

STOPPA PÅ DE SMÅ KRYMPHYLSORNA ÖVER LEDARNA,STICK SEDAN IN ENA BENET PÅ GIVAREN I KARDELERNA OCH EN BIT IN I ISOLERINGEN PÅ LEDAREN, FÖRSÖK SE TILL ATT KARDELERNA INTE SPRETAR UT, LÖD!, SEN TAR VI ANDRA BENET, FÖR SEDAN ÖVER DE BÅDA KRYMPHYLSORNA ÖVER LÖDNINGARNA OCH VÄRM MED ELDDONET SÅ ATT HYLSORNA KYMPER, KYL GIVAREN SÅ DEN INTE BLIR FÖR VARM. SEDAN FÖR VI ÖVER DEN STORA HYLSAN ÖVER HELA GIVAREN,VÄRM OCH KYMP, KYL IGEN!

image3.gif (1575 bytes)

13 PROVA GIVARNA MED EN OHMMETER, DE SKALL VISA C:A 1000 OHM VID 25 Cº.

14 PROVA NU REGULATORN ENL INSTRUKTIONEN  SOM FÖLJER.

GICK DET BRA? FORTS.

15 MONTERA GENOMFÖRINGARNA I SIDORNA PÅ LÅDAN.

15a BORRA UPP DE 4 HÅLEN I DISTANSERNA I LÅDAN SOM ANVÄNDS FÖR MONTERINGEN AV MÖNSTERKORTET, MONTERA KORTET I LÅDAN .

16  REGULATORN SKALL MONTERAS SOM "FAST INSTALLATION" AV BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH SKALL FÖREGÅS AV EN 2-POLIG KAPSLAD STRÖMSTÄLLARE .

17 VILL MAN MONTERA REGULATORN MED APPARATKABEL OCH STICKKONTAKT MÅSTE MINDRE FÖRSKRUVNING SAMT AVLASTNINGSDON ANVÄNDAS TILL STARKSTRÖMSKABLARNA .

18 SOM GIVARKABEL FRÅN TAKET BÖR MAN ANVÄNDA FLERKARDELIG 2X0.5MM2 SVAGSTRÖMSKABEL.

UNDVIK ENKELKARDELIG TELEKABEL SOM LÄTT GÅR AV.

19 GIVAREN TILL TANKEN MONTERAS I DYKRÖR,GÄRNA MED VÄRMELEDANDE PASTA PÅ GIVAREN.

20 GIVAREN TILL SOLFÅNGAREN MONTERAS INNE I SOLFÅNGARLÅDAN I ETT PÅLÖDAT

10-12MM RÖR PÅ ETT UTGÅENDE RÖR FRÅN SOLF.

21 GIVARNA ÄR EJ POLARISERADE OCH KAN DÄRFÖR VÄNDAS PÅ BÅDA SÄTT.

22 MONTERA TILL SIST SKARVDONEN PÅ GIVARKABLARNA.

 

VIKTIGT ! FUSKA EJ MED TYPVAL AV KRYMPSLANG, DET KAN BLI 160-170 GR VARMT I SOLF. VID STILLESTÅND.

KRYMPHYLSORNA OCH GIVARKABELN SKA VARA AV EN MYCKET TEMPERATURTÅLIG TYP.

ARBETSTEMP KABEL: SILIKONGUMMIISOLERING 200Cº

KRYMPSLANG KYNAR 375Cº

 

 

 

PROVNING OCH TRIMMNINGSANVISNING

 

1 MONTERA SÄKRINGARNA S1, S2 :,SÄTT PÅ SKYDDSKÅPORNA

2 KONTROLLERA ATT ALLA KOMPONENTER ÄR RÄTT MONTERADE, SPECIELLT DIODERNA,

SAMT ATT ELEKTROLYTKONDENSATORERNA ÄR RÄTTVÄNDA.

3 SÄTT KRETSKORTET PÅ ETT ISOLERANDE UNDERLAG(TIDNING ELLER PLAST).

4 SKRUVA IN GIVARNA PÅ DEN 4-POLIGA KOPPLINGSPLINTEN SOLF.PÅ 3,4

OCH TANK PÅ 1,2

5 SKRUVA IN NÄTKABELN PÅ KOPPLINGSPLINTEN ENL. MÄRKNINGEN PÅ KRETSKORTET.

6 SÄTT I KONTAKTEN OCH OBSERVERA LYSDIODEN. OBS! VIDRÖR NU INTE KRETSKORTETS SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR OCH ABSOLUT INTE UNDERSIDAN AV KRETSKORTET UNDER DRIFT. 220 VOLT RISK FÖR STÖT.

6.1 VRID NU TRIMMERN P2 MED EN LITEN TRIMMEJSEL FRAM OCH TILLBAKA RUNT MITTLÄGET.

OM LYSDIODEN TÄNDS OCH SLÄCKS OMVÄXLANDE SAMTIDIGT SOM RELÄT KLICKAR

OCH INGENTING RYKER ELLER BLIR VARMT ÄR ALLT I SIN ORDNING.

6.2 OM LYSDIODEN LYSER HELA TIDEN: PROVA ATT SLÅ OM OMKOPPLAREN OCH FÖRSÖK IGEN.

OM DET FUNGERAR NU, STÅR OMKOPPLAREN I LÄGE AUTOMATIK.

OM INTE: KONTROLLERA KORTET IGEN!

 

 

GROVTRIMMNING

1 SE TILL ATT GIVARNA FÅR SAMMA TEMPERATUR, EX. LÄGG DEM PÅ SAMMA STÄLLE OCH VÄNTA NÅGRA MINUTER.

2 STÄLL TRIMMERN P1 PÅ C:A KL14

3 VRID P2 MEDURS TILLS LYSDIODEN TÄNDS,VRID SEDAN TILLBAKA TILL SLÄCKLÄGET OCH EN LITEN BIT TILL (PYTTELITEN)

4 REGULATORN ÄR NU INSTÄLLD PÅ TILLSLAG C:A 5 Cº ÖVER TANKTEMP. OCH FRÅNSLAG C:A 2-3 Cº ÖVER TANKTEMP.

5 ÖNSKAS STÖRRE ELLER MINDRE TEMPERATURDIFFERANS VRID P1 MOTURS RESP. MEDURS.

FINTRIMMNING

NÄR REGULATORN ÄR INSTALLERAD OCH ALLA RÖR ÄR ISOLERADE STÄLLER MAN IN FRÅNSLAGET EN EFTERMIDDAG NÄR DEN VARMA LEDNINGEN ÄR C:A 2-3 Cº VARMARE ÄN MATARLEDNINGEN.(VRID P2 FÖRSIKTIGT TILLS PUMPEN STANNAR).

 

 

GIVARKONTROLL: MÄT RESISTANSEN MED EN OHMMETER VID 25 Cº = C:A 1000 ohm

 

 

BILDER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCKA TILL!

Kent Alexandersson